Máis Ribeira Atlantica

Unión Europea

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

Ribeira +Turística

«Ribeira + turística» promove unha serie de actuacións coordinadas para concienciar da importancia deste recurso a toda a poboación, crear unha imaxe de marca propia,

Ribeira +Humana

«Ribeira + Humana» pretende articular unha serie de iniciativas alienadas: a rehabilitación de edificios públicos para fins sociais; dotación de infraestruturas sociais e culturais máis

Ribeira +Eficiente

«Ribeira + eficiente» propón unha aposta ambiciosa para situar ao municipio como referencia a nivel nacional neste ámbito, a través da creación dun centro demostrados

Ribeira +Intelixente

Ribeira + Intelixente articula as liñas estratéxicas que buscan configurar unha Administración Pública máis transparente e preto ao cidadán que ao mesmo tempo proporcione novos