Máis Ribeira Atlantica

Unión Europea

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

Ribeira +Humana

Que é?

«Ribeira + Humana» pretende articular unha serie de iniciativas alienadas: a rehabilitación de edificios públicos para fins sociais; dotación de infraestruturas sociais e culturais máis próximas á poboación rural e mesmo de escala supramunicipal; un auditorio, que permitan crear redes policéntricas que desconxestionen o centro urbano, actualmente saturado de servizos e tránsito de vehículos.

A través destas liñas de actuación espérase obter os seguintes resultados:

 • Servizos sociais e culturais supralocais en zonas desfavorecidas.
 • Atender a colectivos en risco de exclusión.
 • Novo modelo de cidade policéntrica no relativo a servizos culturais e sociais.

Actuacións

 • LA 16: Infraestruturas sociais e culturais:
  • Operación: Novo Auditorio Municipal de Ribeira e adecuación da súa contorna inmediata.
   • Boa Práctica 9: Creación dunha sala polivalente para a prestación de diversas actividades socioculturais e dun vestíbulo con soportais exterior e dunha escalinata/gradería na construción do Novo Auditorio de Ribeira.
  • Operación: Rehabilitación dun edificio para albergar situacións transitorias de persoas en situación de vulnerabilidade.

Noticias relacionadas