Máis Ribeira Atlantica

Unión Europea

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

RUBRICADO O CONTRATO DO NOVO AUDITORIO DE RIBEIRA COA INTENCIÓN DE QUE SEXA UNHA REALIDADE NO PRIMEIRO VERÁN POSPANDEMIA

  • A actuación está enmarcada na EDUSI ‘Máis Riveira Atlántica’, cofinanciada nun 80% con fondos europeos FEDER

Santa Uxía de Riveira, 27 de abril de 2021.- No salón de plenos do consistorio ribeirense escenificouse esta mañá a firma do contrato do novo Auditorio Municipal: unha infraestrutura que vai ser executada pola UTE formada por  Xestión Ambiental de Contratas, S.L., e Prace Servicios y Obras, S.A., cun prazo de execución de 15 meses e un investimento de 3.977.964,69 euros, IVE incluído.

Na rúbrica do documento participaron o alcalde Manuel Ruiz e Fernando Guillermo Iturralde García-Diego en representación da citada unión de empresas. Logo da sinatura, o rexedor ribeirense expresou a súa esperanza de que “no primeiro verán pospandemia poidamos inaugurar esta infraestrutura”, á cal cualificou como “unha das obras máis importantes da historia desta administración”.

Así mesmo, manifestou que o Auditorio non só vai ser un expoñente de nova arquitectura en Ribeira senón que leva aparellado unha transformación urbana da zona onde se vai ubicar, especialmente na praza do Centenario. Ao fío disto anunciou que se agarda que esta mesma semana o parking alí emprazado pase a mans municipais.

O alcalde ribeirense lembrou que a intervención enmárcase na EDUSI ‘Máis Riveira Atlántica’: un plan que está cofinanciado no 80% polo fondo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) dentro do Programa Operativo Plurirrexional de España (POPE) 2014-2020. Adscríbese ao obxectivo temático 9 do POCS 2014-2020 “Promover a igualdade, a saúde e a inclusión social” e execútase na liña de actuación 16 da EDUSI ‘Máis Riveira Atlántica’ 2020 denominada “infraestruturas públicas culturais e sociais”. Tamén está subvencionada pola Xunta de Galicia.

Baixo o título “Choiva, pedra e cristal”, o proxecto que se vai executar foi redactado polos arquitectos Antonio Pons Cañellas, Anna Gorrochategui Matas e Bernat Pons Vidal, gañadores co concurso de ideas lanzado ao efecto.

O novo Auditorio deseñouse co fin de ser un centro xerador de actividade propia de  Ribeira. As dimensións deste equipamento sitúan este proxecto dentro dos Auditorios de gran formato de Galicia.

Catro ámbitos de actuación

O Auditorio ofrece 4 ámbitos de actuación escénica: a Sala Principal do Auditorio, a Sala Polivalente, a aula de Ensaios e o Vestíbulo. Está composto de dúas plantas sobre rasante, unha planta  semisoto e un soto. A composición en planta nace da condición de edificio público, xerando espazos de relación xenerosos e á vez polivalentes. O edificio preséntase como dous grandes volumes que se relacionan a través dun gran baleiro, o vestíbulo. O proxecto optimizou ao máximo a distribución para reducir no posible os espazos residuais. Os elementos de comunicación vertical sitúanse estratexicamente de maneira que o vestíbulo principal serve de distribuidor para os tres volumes: Sala Principal, Sala Polivalente e Sala de ensaios. O soportal da entrada hase  dimensionado de maneira que sirva como

prolongación do edificio ao espazo exterior:

  1. Vestíbulo: O vestíbulo concíbese como un espazo bifuncional; de transición e de repouso. A súa organización interna sinxela facilita a comprensión dos accesos á Sala Principal do Auditorio, a Sala Polivalente e a aula de Ensaio, permitindo unha circulación sinxela, tamén para as persoas con discapacidade física. A inclusión dunha gran escalinata/ gradería converte o Hall nun espazo máis de representación escenográfica, espazo plurifuncional. Ofrece a posibilidade de organizar eventos de espectáculos non convencionais. A zona de recepción ten unha gran barra de atención que foi deseñada pensando na posibilidade de incorporar o servizo de bar ou de gardarropía.
  • Sala Principal do Auditorio: O deseño desta Sala Principal é moi singular. A sala conta con accesos a dous niveis distintos, en total ten 4 portas; dous a nivel de planta semisoto e dúas en planta baixa, a pé de rúa. Todos os accesos están dotados de dobre porta para garantir a correcta insonorización da sala e son accesibles a todos os públicos. As aperturas sitúanse de tal maneira que non molestan nin distraen o público e o seu repartición facilitan o movemento dos espectadores no momento de entrada e saída da función. O anfiteatro ten unha pendente continua onde se sitúan as butacas de maneira lineal, paralelas ao escenario. Esta configuración garante a máxima visibilidade de todos os espectadores desde todos os puntos do anfiteatro. AFORO: 464 persoas.
  • Sala Polivalente: A Sala Polivalente está situada na planta primeira. É o corpo elevado por piares que xera o espazo de soportal de entrada. A súa imaxe está en consonancia cos principios de deseño da sala principal. O acceso do público realizarase desde o vestíbulo principal do edificio a través de dous núcleos de escaleiras abertas sobre a gradería. A sala ten dobre acceso lateral que responde a unha clara xerarquía, unha entrada principal e unha secundaria. As portas de acceso estarán nunha posición que non distraia ao público nin aos actores. A posición exenta desta peza polivalente garante a posibilidade de ser utilizada de maneira independente. Ademais facilita a correcta separación sonora das dúas salas de concertos. AFORO: 120 butacas
  • Aula de ensaios: A aula de ensaios ou usos múltiples atópase en planta semisoto e o seu acceso prodúcese desde o vestíbulo principal. A súa distribución e o feito de ter dous accesos permite o seu subdivisión en dúas salas de ensaio de menor cabida. As súas dimensións e proporcións espaciais permiten o ensaio de espectáculos de danza, música ou teatro. Esta sala esta conectada cunha galería de servizo por baixo da laxa inclinada do anfiteatro que permite a conexión entre as instalacións e o escenario. Esta circulación técnica comunicará os diversos espazos e evitará cruzar espazos públicos. Os músicos poderán desprazarse en todo momento desde a sala de ensaios ao escenario e camerinos de maneira fácil e rápida.