Máis Ribeira Atlantica

Unión Europea

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DAS OBRAS DE RENOVACIÓN DA ENVOLVENTE TÉRMICA DO CONSERVATORIO DE MÚSICA DE RIBEIRA

  • Tamén se substituirá a caldeira existente e serán reparadas as humidades interiores

Santa Uxía de Ribeira, 28 de abril de 2022.- O Concello de Ribeira informa da adxudicación con carácter provisional da actuación dirixida á renovación da envolvente térmica do Conservatorio Profesional de Música ‘Enrique Paisal’ coa fin de mellorar a eficiencia enerxética do edificio.

A actuación está enmarca na ‘EDUSI Máis Ribeira Atlántica 2020’ cofinanciada nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) dentro do Programa Operativo Plurirrexional de España (POPE) 2014-2020 e adscrita á liña de actuación ‘Mellora da eficiencia enerxética de infraestruturas públicas’.

De acordo co proceso de adxudicación, a empresa que quedou clasificada en primeiro lugar resultou Obras y Viales de Galicia, S.L., sendo a súa oferta económica de 570.420,00 euros, IVE incluído.

De acordo co proxecto técnico elaborado, vanse efectuar os seguintes traballos:

  • Retirada de todas as carpinterías existentes, preparación e adaptación de ocos de fachada para colocación de novas carpinterías con vidros illantes. 
  • Retirada dos revestimentos de mármore existentes das fachadas, demolición das pilastras entre xanelas, e substitución por un sistema de fachada ventilada con illamento e panel de cemento tipo Swisspearl.
  • Limpeza e saneado de fachada e achega de illamento e SATE.
  • Limpeza e saneado de forxado de cuberta, instalación de illamento e substitución da cuberta de chapa existente.
  • Substitución da caldeira existente por unha nova de gas e reforma da sala de caldeiras en soto para adaptación ás novas instalacións necesarias. 
  • Reparación de humidades interiores.

O prazo de execución son cinco meses.